Nhóm các nhà khoa học quốc tế đã tách ra được một họ hàng gần của virus gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng – Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV) từ họ dơi lá mũi tại Trung Quốc, xác nhận chúng là nguyên nhân chính cho đợt đại dịch năm 2002-03.

Click để đọc thêm…