Nhóm nghiên cứu thuộc ĐH California đánh giá Trái đất đang đứng bên bờ vực của cuộc “đại tuyệt chủng thứ 6” , với quy mô còn tồi tệ hơn cuộc đại tuyệt chủng từng quét sạch loài khủng long khỏi Trái đất

Click để đọc thêm …