Dù chúng ta có thể giải đáp tất cả những câu hỏi liên quan tới bản thân chúng ta cũng như Trái đất hay vũ trụ thì vẫn còn một câu hỏi lớn đang chờ đón loài người.Đó chính là ngoài vũ trụ của chúng ta liệu có còn một vũ trụ nào khác nữa hay không?

Tiếp tục với những tiến triển của các nhà khoa học trong việc giải mã 8 vấn đề hóc búa nhất của lịch sử khoa học loài người

Click để đọc thêm…