Bằng cách sử dụng ống nano, các nhà nghiên cứu đã tạo ra Vantablack, một loại chất liệu rất rất là đen, đen đến nỗi mắt thường không thể nhận thấy được.

Click để đọc thêm…