Vì nó là sao chổi có chu kỳ tuần hoàn thứ 103 được phát hiện, cho nên nó được gọi là sao chổi 103P

Với chu kỳ quỹ đạo của nó là 6,5 năm, trải dài từ bên ngoài quỹ đạo của Sao Mộc đến gần quỹ đạo Trái đất.Đây là lần thứ 4 sao chổi này đi vào vùng trong của Hệ mặt trời kể từ khi nó được phát hiện.

Click để xem ảnh