*Trăn nuốt chửng kangaroo

Một trăn đầu đen đã nuốt gọn một con kỳ đà sống có đường kính lớn hơn nó rất nhiều.Hình ảnh kinh hoàng này được ghi tại một đoạn đường đang thi công tại Australia

Click để đọc thêm…