Ai cũng biết cá sấu ăn thịt kể cả một đứa trẻ nhưng nếu bạn bảo cá sấu cũng ăn trái cây thì gần như 100% người ta sẽ nghĩ bạn… đang đùa hoặc bị khùng. Thậm chí giới khoa học gia cũng vậy… nhưng đó là nhiều năm trước.

Click để đọc thêm…