Cách đây sáu ngày, tại ngoại thành Hà Nội đã thu được một ổ bọ xít hút máu với số lượng 200 con. Đến chiều qua, 35 con bọ xít cái trưởng thành trong tổng số 160 con khỏe mạnh đẻ gần 400 trứng

Đáng chú ý, tỷ lệ trứng nở cực cao. Cứ 100 trứng bọ xít hút máu, có không dưới 90 trứng nở thành con.

Click để xem thêm …