Đêm 23, rạng sáng ngày 24/5, một trận bão sao băng hoàn toàn mới với số lượng sao băng từ vài trăm tới 1.000 vệt/giờ nhiều khả năng sẽ xảy ra

Click để đọc thêm…