Khí etan tạo nên đám mây màu vàng trong bầu khí quyển Titan, một vệ tinh của sao Thổ. Đám mây tan dần khi mùa đông tràn tới cực bắc của Titan. Mùa đông trên Titan kéo dài tới 7 năm.

Đó là một trong những ảnh vũ trụ ấn tượng của tuần qua

click để xem thêm