• Sóc gặm quả rơi ở Liverpool, Anh.
  • Chim bói cá tóm gọn con mồi ở công viên tự nhiên Guandu ở Đài Bắc, Đài Loan.
  • Bồ câu nằm gọn trong chiếc mỏ khổng lồ của bồ nông.Sau nỗ lực không thành, con vật xấu số này bị bồ nông nuốt gọn

Đây đây là 1 số ảnh đẹp thế giới động vật tuần qua

Click để xem thêm