Một số loài chim như mòng biển, ngỗng Canada… sở hữu màu lông rất đẹp nhưng chúng cũng trở nên rất nguy hiểm nếu nhận thấy bị tấn công.

Click vào để xem thêm