Mỗi loại thực phẩm đòi hỏi những cách chế biến khác nhau. Nhiệt độ, nước, việc lưu trữ lâu ngày hay không khí đều có thể làm giảm dưỡng chất trong thực phẩm. Dưới đây là 5 thực phẩm mà chúng ta thường mắc sai lầm khi ăn, theo Men’sHealth.

Click để đọc thêm…