Nhân sự kiện con cá kình dìm chết huấn luyện viên tại Mỹ ,Tờ Time liệt kê các vụ tấn công kinh hoàng nhất của động vật đối với người.

Click vào để xem thêm