Stephen Hawking từng nói: “Hình ảnh vũ trụ của chúng ta ngày nay đầy những ý tưởng quái lạ và những sự thật không ngờ”. Sau đây là những quan điểm thiên văn kỳ quặc được phát kiến trong năm 2010

  • Mọi lỗ đen đều chứa một vũ trụ?
  • Thời gian sẽ kết thúc trong 5 tỷ năm

Click để đọc thêm…