• Đỉa có răng?
  • khỉ hắt hơi khi trời mưa ?
  • Thằn lằn sinh sản vô tính ?

Đó là 1 số trong những động vật kỳ lạ nhất mới được phát hiện trong năm 2010, theo bình chọn của tạp chí National Geographic

Click để đọc thêm…