Theo All About Wildlife, gấu trúc không nằm trong danh sách mười loài động vật đang bị đe dọa nhất trên thế giới. Bởi trong thời gian qua, gấu trúc đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ các nhà bảo tồn và công chúng.

Click để đọc thêm…