Hãy xem thử những chia sẻ trên trang People.com.cn của tác giả Phi Lợi Phổ – một người Trung Quốc từng thưởng thức món “cầy tơ 7 món” của Việt Nam.

Click để đọc thêm…