Thời gian tổ chức: 10:30 ~ 18:30 ngày 10 (thứ 3) ~ ngày 13 (thứ 6) tháng 8 năm 2010(ngày 12/8 đến 19:00). Ngày đầu tiên là ngày khai mạc
Địa điểm: phòng tiệc Grand Ballroom, tầng 1 khách sạn Hà Nội Daewoo
Vé vào cửa miễn phí. Không cần đăng ký trước….

Click để đọc thêm