Microsoft đã bỏ qua Windows 9 và lên thẳng Windows 10 như thông tin được công bố vài ngày trước. Hôm nay bản Technical Preview của Windows 10 đã được cung cấp để mọi người tải về thử nghiệm.

Click để đọc thêm…