Giờ đây fan của Gokou Ruri (hay nickname là Kuro Neko) có thể trang bị cho máy Windows 7 của mình bộ theme Kuro Neko đã được Dark hunter fix lại.

Click để đọc thêm…