Viết bài này cho mọi người tham khảo và sau khi đọc có thể tự độ cho mình đc 1 cái desktop “đệp”. Lưu ý là bài chỉ hướng dẫn với win 7 nhé. Bài sẽ gồm nhiều mục mà mình ko dám liệt kê ra hết Cứ viết tới đâu hay tới đó.

Click để đọc thêm…