Tính năng A/A của VnSharing rất thuận tiện để các bạn trình bày bài biết. Tuy nhiên nó không chạy được trên Chrome. Cựu mod Cattleya sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh User-Agent để dùng A/A (WYSIWYG – What You See Is What You Get). Ngoài ra còn có bài viết cho SRWare Iron

Click để đọc thêm…