MKVtoolnix không convert mà chỉ cắt ra, vì chất lượng được giữ nguyên. MKVtoolnix rất thích hợp cho những bạn thích cắt OP & ED của anime

Click để đọc thêm…