Mọi video xem trên máy tính trước khi được xuất ra màn hình đều phải được xử lý qua các thuật toán tối ưu của VGA. Tuy điều này có lợi ở hiệu năng nhưng chất lượng sau cùng phần nào cũng bị ảnh hưởng. Vậy làm sao để có được chất lượng video tốt nhất nếu phần cứng cho phép? Madvr chính là câu trả lời.

Click để đọc thêm…