Stardock là một chương trình chuyên dụng để làm đẹp cho máy tính của bạn. Trong đây là tuyển tập các Icon Mecha thay thế để cho Desktop thêm phần đẹp và chất hơn.

Click để đọc thêm…