Luật sư của Megaupload, Ira Rothken đã chính thức xác nhận thông tin này, khoảng thời gian 2 tuần được đưa ra để Megaupload và các bên liên quan có thể đi đến một sự thống nhất chung để giải quyết triệt để mọi vấn đề.

Click để đọc thêm…