Khi xem phim, anime, rất nhiều trường sub bị lệch, việc tách sub và chỉnh lại rất tốn công và khó. Nhưng Media Classic Player đã cho phép chỉnh lại sub ngay trong nó, công cụ này hiệu quả nhất để chỉnh lệch sub vì hiển thị sub và video tiện theo tác. Chỉ tích tác vài giây là có thể chỉnh lại sub dễ dàng

Click để đọc thêm…