Hồi đầu xài thấy đúng thực sự IDM là nhất thật, lại đơn giản và dễ sử dụng, tốc độ download luôn hơn mấy software download còn lại khoảng 10kb/s ( với mạng ADSL, cái này do kinh nghiệm chứ còn tùy theo mạng nữa ), nhưng giờ thấy nó cũng không quan trọng nữa..

Click để đọc thêm…