RegCure tìm kiếm và sửa chữa những hậu quả từ registry dẫn đến những thực thi nghèo nàn như là các tàn dư còn lưu lại ở registry do quá trình cài đặt lỗi, những lần un-install không thành công, những ổ bị vô hiệu hóa, và những ứng dụng spyware.

Click để đọc thêm…