Palemoon là một trình duyệt rất tốt tuy nhiên cũng không thật sự phổ biến, mình lập topic này để chia sẻ với mọi người cho khỏi bị quên lãng và lãng phí một phần mềm tốt.