Bạn đã chán với những icon folder thông thường? Bạn là một fan Anime/Manga/Game…v.v…? Vậy thì còn chờ gì nữa mà không đến với dịch vụ … (dịch vụ mà ai cũng biết là dịch vụ gì đấy).

Click để đọc thêm…