Các nhà khoa học, với sự trợ giúp của Google, đã chứng minh được mọi vị trí của Rubik 3×3 đều có thể giải được trong không quá 20 bước. Đây được xem như là kết quả cuối cùng trong các nghiên cứu về Rubik 3×3, vì từ 15 năm trước, người ta đã biết rằng có những vị trí cần tối thiểu 20 bước để giải.

Click để đọc thêm…