Một nhóm hacker tạo ra một tác phẩm mang tên “Biểu tượng của Web”, trong đó có hàng trăm nghìn biểu tượng của các công ty nổi tiếng nhất trên Internet đứng cạnh nhau.

Bức ảnh chứa đựng 288,945 biểu tượng dựa trên thống kê của Alexa đầu năm 2010. Toàn bộ tác phẩm có độ phân giải 37.440 x 37.400 pixel, nặng 1,4 GB nếu tải từ mạng torrent.

Click để đọc thêm…