Chắc nhiều bạn sau khi xài Timeline đã đủ thấu hiểu mức độ bựa của cái giao diện này. Muốn về lại bình thường mà không được, FB đã ép buộc người dùng xài Timeline. Hôm này mình ham hố đưa ra 1 cách để khôi phục lại giao diện Wall

Click để đọc thêm…