Những tình huống có thể xảy ra với chiếc máy của bạn T_T. Cháy nổ, mất dữ liệu hay bị đánh cắp ?
.
Click để đọc thêm…