Công dân @

Đầu tiên, hãy chúc mừng của tựa game nổi tiếng khắp…Box IT. Sau một thời gian dài gián đoạn, nay game trở lại  để phục nhu cầu của dân tình, mong mọi người ủng hộ. Thể lệ game các bạn vui lòng đọc ở topic này.
Game dễ chơi, thưởng hậu. Còn gì mà không tham gia ngay!

Click để đọc thêm…