Chúc tết cho box nhé các bạn.
50 Rep mỗi lời chúc, và chúc hay nhất 1000 Rep.

Click để đọc thêm…