Trước giờ tớ vẫn sử dụng Firefox và khá hài lòng, nhiều plugins –> đáp ứng được nhiều nhu cầu.

Chrome thì nhẹ khỏi nói rồi, thích nhất cách bố trí giao diện của nó, tuy nhiên display html ko tốt bằng Firefox hay IE.

Còn bạn đang xài trình duyệt nào? Ý kiến ra sao ?

Click để đọc thêm…