Vì topic thảo luận cũ là của năm 2009 rùi, nên mình lập topic mới. Tham khảo topic cũ ở đây:
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=102628
Tiêu chí:
-Giá cả
-Tính ổn định
-Tốc độ Download/ Upload
-Phục vụ khách hàng

Click để đọc thêm…