Theo thông tin chính thức, dự kiến tới ngày 4/10 quá trình khắc phục tuyến cáp AAG mới hoàn thành.

Click để đọc thêm…