Đôi khi trong lúc thao tác với các phân vùng đĩa như format, chia, tách hay chỉ đơn giản là cài Win bị lỗi, các phân vùng còn lại trên đĩa cứng của bạn bỗng dưng không cánh mà bay và trở thành dạng unallocated. Lúc đó máy sẽ không nhận dạng được các ổ đĩa đó do file hệ thống trên chúng đã bị lỗi (cả Windows, Linux, Haiku hay các OS khác cũng vậy).

Click để đọc thêm…