Lâu lắm rồi không tung ra được cái Event nào cho mem kiếm rep, phang 1 phát thật mạnh để táp rep forum. Mong các thím tham gia đông đảo

Click để đọc thêm…