Bình chọn cho trình chơi nhạc hay nhất năm 2010. Ứng cử viên lần này:
1. Windows Media Player 12
2. foobar2000
3. Jet Audio

Click để đọc thêm…