Một bài viết tiếp theo về Iron Browser, trình duyệt được đánh giá là nhanh hơn và bảo mật hơn Google Chrome. Phiên bản 7 stable đã ra mắt với một số tính năng mới, Iron giờ nhanh hơn, AdBlock built-in được cải tiến nhiều hơn…

Click để đọc thêm…