Livejournal là một hệ thống mạng xã hội, cho phép người dùng tạo blog cá nhân, nhật ký. Có lẽ nó sẽ không có gì đặc biệt, khác với Facebook hay blog yahoo, nếu không phải rất nhiều bạn up hàng hiếm mà bạn không thể tìm ở bất cứ nơi nào khác ngoài Livejournal (viết tắt: LJ) như raw manga, doujinshi, music, drama cd, magazine scans… Ngoài ra, LJ thiên về hoạt động của fandom (cộng đồng fan của bất kỳ người/tác phẩm nào đó). Đặc biệt chúng cũng chứa rất nhiều tài nguyên dành cho graphics như texture, brush…

Click để đọc thêm…