Một figure bom tấn từ mascot chính thức của 2012 GT Project, ‘Racing Miku 2012 ver.’! Cặp đuôi tóc 2 bên của Miku phất bay theo thế đứng kiểng 1 chân như thể trông như đang vẫy cờ hiệu. Với việc tạo hình Miku ấn tượng thế này, cô ấy như sẵn sàng nhảy vào đời thật mọi lúc. Miku Racing đã được lên đồ để sẵn sàng cho vòng đua.

Click để đọc thêm…