Tiếp  tục series những mẩu chuyện ngắn qua ảnh của tác giả Kodomut. Nhưng kỳ này sẽ có thêm lời thoại nhé, chắc chắn còn sinh động hơn kì trước 😀

Click để đọc thêm…