Sau nhiều tuần chuẩn bị cùng sự trợ giúp của các mem, bản quản trị figurevn đã hoàn thành tốt các công doạn cần thiết cho buổi big off noel của figurevn. Dù số người tham dự không đông như dự kiến nhưng các bạn đã vui hết mình với bữa tiệc…

Click để xem tiếp…