Khác hoàn toàn với buổi offline trước. Lần này, tuy ảnh chụp fig ít hơn rất nhiều nhưng bù lại khâu tổ chức quá tốt. Quán đẹp, trang trí hợp lí, tiện nghi rộng rãi, ban tổ chức có nhiều trò chơi thu hút mọi người…và khỉ. Figurevn đã thực sự kết nối mọi người lại gần nhau hơn…

Click để đọc thêm…